Ännagårdens hund

Lära för livet

Mina kurser utgår ifrån att lära sig för livet. Att få en gemensam förståelse mellan hund och människa för ett roligt och funktionellt liv tillsammans, oavsett målsättningar. För ung hund och vuxenhundar tas hänsyn till ålder, ras och individ och med få kursdeltagare ges möjlighet till individanpassning. Ännagårdens hund erbjuder under hösten 2024 tre olika typer av kurser. Läs mer om respektive kurs nedan. Datum för kursstarter se under fliken "Boka kurs". 

Valpkurs

 • 6 tillfällen * 1,5 tillfällen

 • Pris 1.600 kr

 • 6 deltagare

Under denna valpkurs kommer du få många praktiska råd att använda i vardagen för att förebygga oönskade beteendena som gärna etablerar sig efter valperioden. Oavsett om du har köpt valp för att du är eller vill bli hundtränare eller vill ha det roligt med en lyhörd familjehund så kommer du inspireras under kursen gång. Vi arbetar med nedanstående områden där vi kommer lägga grunden för trygghet och samarbete.

 • Belöningsutveckling

 • Följsamhet

 • Hantering

 • Hur får vi valpen att förstå och lära?

 • Inkallning

 • Koppelhantering

 • Kontakt

 • Passivitet

 • Stadga (vara still i position)

 • Tips för aktivering och berikning

Teoretiska ämnen vi kommer prata om är ensamhetsträning, rumsrenhet, valpbitning och hundspråk. Vi kommer även prata om att lyckas med hundmöten och personmöten. Under varje träff pratar vi självklart om saker ni har stött på under veckan eller om de är något ni vill fråga om.

Jag räknar valpperioden från 12 veckor till 6 månader, efter det rekommenderar jag unghundskurs. Din valp ska vara Grundvaccinerad emot: valpsjuka, parvovirus och smittsam leverinflammation (HCC, hepatit).


Unghund

 • 6 tillfällen * 1,5 tim

 •  Pris 1.800 kr

 • 4-5 deltagare

Vi arbetar vidare och utvecklar de grunder vi lärt oss på valpkurs.

Nu har din hund möjlighet till längre fokus och koncentration, självklart är det rörigare på många sätt i denna perioden då mognaden kommer med könsmognaden och dess hormoner. Alla unghundar behöver som våra tonåringar känna sig omtyckta, uppskattade och hjälp på vägen att fatta rätt beslut. Mitt måtto under denna perioden är: Lugnt kring fötterna och rätt förväntningar på den hunden/individen som jag har.

Under denna unghundskurs kommer vi arbeta vidare med:

 • Belöningsutveckling

 • Följsamhet/Koppelgående

 • Inkallning

 • Hundmöten/möte med människor

 • Kontakt

 • Passivitet

 • Självkontroll/impulskontroll

 • Stadga (vara still i position)

 • Störningsträning

 • Tips för aktivering och berikning

Under kursens gång kommer övningarna försvåras i takt med er utveckling.

Jag räknar unghundsperioden från 6 månader till 2 år. Om du har en storvuxen ras är du välkommen med den på unghundskurs fram till den är 2,5 år.

Vuxenhund

 • 6 tillfällen * 1,5 tim

 • Pris 1.800 kr

 • 4-5 deltagare

En grundkurs för dig med vuxen hund med fokus på vardagslydnad:

Under Vuxenkursen kommer vi arbeta med:

 • Belöningsutveckling

 • Följsamhet/Koppelgående

 • Inkallning

 • Hundmöten/möte med människor

 • Kontakt

 • Passivitet

 • Självkontroll/impulskontroll

 • Stadga (vara still i position)

 • Störningsträning

 • Tips för aktivering och berikning

Under kursens gång kommer övningarna försvåras i takt med er utveckling.